dsfsdfsdf
Created byAfik pirsum ©
מבצעים
מבצע השבוע

פנסיית חובה
תנאים מיוחדים למצטרפים

פוליסת נסיעות לחול
הפקה מהירה עם הנחה למזמינים
דרך האתר

 
מבצע ביטוח ריסקים

ביטוחי משכנתא מתחרים בכל הבנקים
שווה לבדוק הטבות נוספות

 
הבית הינו הנכס היקר מכל לאדם.!!!!!!
על ידי רכישת ביטוח דירה ,תיצור לעצמך הגנה מפני נזקים שיכולים להתרחש ותהיה מוכן להתמודד איתן, בדרך הטובה והמהירה ביותר .
ניתן לבטח את המבנה והתכולה מפני רעידות אדמה, פריצה, שריפה, גניבה, צד שלישי, חבות מעבידים, כל הסיכונים תכשיטים מצלמות ודברי ערך, שירות תיקונים למוצרי חשמל ועוד.
מה לבטח ואיך לבטח ???
  • ביטוח מבנה- ביטוח שיכסה נזק שיגרם למבנה כתוצאה מהסיכונים המבוטחים בפוליסה כגון : שריפה ,נזקי טבע,נזק בזדון ,נזקי צנרת ועוד.
  • ביטוח תכולה -ביטוח שיכסה נזק לתכולה כתוצאה מהסיכונים שמבוטחים בפוליסה כגון : פריצה,גניבה,אש,רעידת אדמה ,נזקי טבע ועוד.
    • טיפ: אחת למספר שנים מומלץ לשלוח סוקר אשר יעריך את התכולה של הבית ,הן מבחינת סוג הרכוש הנמצא בבית והשווי שלו כחדש,כך בזמן תביעה לא נתעסק בשיחזור של מה היה? או כמה עלה?
  • ביטוח צד שלישי - ביטוח אשר ייתן כיסוי משפטיכספי במקרה של נזק לאדם אחר שנגרם כתוצאה מרשלנות שלכם ותובע אותכם .
  • ביטוח תכשיטים - "הפוליסה התיקנית" נותנת כיסוי ביטוחי לעד 10% משווי התכולה לתכשיטים ומקסימיום 1% לכל פריט .הכיסוי הביטוחי מכסה ארועים בתוך הדירה ולא מחוצה לה,ניתן להרחיב את הביטוח למעבר ל - 10% וליותר מ - 1% לפריט ע"י ציון הפריטים בפני חברת הביטוח עם הערכת שווי,וכן ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי גם מחוץ לדירה בביטוח שנקרא "כל הסיכונים תכשיטים" ואפילו בכיסוי בין לאומי (מחוץ לגבולות מדינת ישראל).
  •  ביטוח חבות מעבידים - ביטוח אשר נועד להגן עליכם בפני תביעות של עובדי משק הבית, בגין תאונות שקרו בזמן שעות העבודה.
  •  ביטוח לנזקי צנרת - בעוד שכל הביטוחים הקיימים בפוליסה לביטוח דירה ,הינם ביטוחים לנזקים תאונתיים ולא צפויים ,ביטוח לנזקי צנרת הינו הביטוח הייחידי אשר מכסה נזק כתוצאה מבלאי של הצינורות בקירות הבית.כל חברות הביטוח נותנות את הביטוח בשתי אפשרויות א. אינסטלטור של חברת הביטוח יבוא וייתקן את הנזק    ב .  אינסטלטור על פי בחירתכם ייתקן את הנזק - במקרה זה יש צורך בשמאי נזקים שישלח ע"י חברת הביטוח .
  • רעידת אדמה ונזקי טבע .
  • ביטוח שרות תיקונים למכשירי חשמל .
ביטוח רכב הפניקס