dsfsdfsdf
Created byAfik pirsum ©
מבצעים
מבצע השבוע

פנסיית חובה
תנאים מיוחדים למצטרפים

פוליסת נסיעות לחול
הפקה מהירה עם הנחה למזמינים
דרך האתר

 
מבצע ביטוח ריסקים

ביטוחי משכנתא מתחרים בכל הבנקים
שווה לבדוק הטבות נוספות

 

הקדמה

החזרי מס מגיעים ל 90% מהשכירים בישראל מאגף מס הכנסה. סכום החזר המס הממוצע לאדם עומד על כ 8000 ₪.
מס הכנסה מאפשר לקבל החזר מס עבור 6 שנים אחרונות.
השכירים במשק, בניגוד לעצמאים, אינם חייבים בהגשת דוח למס הכנסה. על כן, במידה ושכיר כלשהו זכאי לקבלת כסף בחזרה מאגף מס הכנסה, הוא לא יקבל את ההחזר הכספי באופן אוטומטי אלא רק אם יפנה למס הכנסה ויגיש את הבקשה להחזר מס.
 
החזר מס מגיע לכל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ומתברר בסופו של דבר כי שילם מס הכנסה מעבר לצורך.
הסיבות להחזר מס הן רבות ומגוונות.
 
 
מס הכנסה משולם בכמה דרכים:
א.  מס על המשכורת (דרך התלוש), מס על הפיצויים, מס על מענקים.
ב.  מס על פדיונות של תכניות חסכון, קופת גמל, קרנות פנסיה.
ג.   מס על רווחים בשוק ההון: ניירות ערך, דיבידנד וכו'.
ד.  מס שבח כגון מכירת נכס מקרקעין וכו'.
 
ברוב המקרים התשלום למס הכנסה עודף ונובע מכך שהעובד לא קיבל את כל ההטבות המגיעות לו, דבר הגורם להחזר מס.
 
  
סיבות לזכאות בגין החזרי מס

 
*עבודה רק בחלק משנת המס
חישוב מס הכנסה מתבצע על בסיס שנתי על כן אם עבדת חלק מהשנה קיים סיכוי גבוה ביותר שהנך זכאי להחזר מס, שכן החישוב הנעשה במקום העבודה שלך חושב ע"פ חודשי העבודה בפועל ועל כן הממוצע החודשי בהתייחס לחודשים ללא עבודה השתנה.
 
*החלפת מקומות עבודה
במידה והחלפת מקומות עבודה במהלך השנה וחלו שינויים ברמת השכר, הנך זכאי בסבירות גבוהה להחזר מס.
 
*עבודה בחו"ל אצל מעביד ישראלי
במידה ועבדת בחו"ל אצל מעביד ישראלי, קיים סיכוי גבוה שהנך זכאי להחזר מס. שכן ע"פ תקנות מס הכנסה לא היה ניתן לזכותך בכל הניכויים והזיכויים המגיעים לך ע”פ החוק במהלך עבודתך בחו"ל אלא רק ע"י בקשה להחזר מס לאחר תום שנת העבודה.
יש לציין שחישובי חו"ל הם שונים מהחישוב הרגיל והם בהתאם לתקנות מיוחדות של אגף מס הכנסה.
 
*הפקדות לקופת גמל, קרנות פנסיה, וביטוחי חיים
במידה והפקדת כספים לקרנות פנסיה, קופות גמל וכדומה באופן פרטי (לא במסגרת מקום העבודה), הנך זכאי להטבות במס דבר הגורם להיווצרות זכאות להחזרי מס. יש לציין שגובה ההטבה בגין הפקדות אלו, תלויות בין השאר ברמת השכר שלך ובנתונים נוספים הקשורים למקום העבודה כמו משכורת ללא תנאים סוציאלים וכדומה.
 
*תרומות למוסדות ציבור
אדם שתרם סכום העולה על 380 ₪ בשנה יקבל זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה. הזיכוי יינתן רק בגין תרומות למוסד מוכר.
 
*ביטוח משכנתא
בגין פרמיות עבור ביטוח החיים של המשכנתא הנך זכאי להטבות במס, דבר היוצר זכאות להחזר מס.
 
*חיילים משוחררים
 יינתנו נקודות זיכוי לחייל משוחרר לתקופה של 36 חודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.
 
*סיום תאור אקדמאי
אדם תושב ישראל יקבל נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון, ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני ממוסד להשכלה גבוהה.
ניתן לקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל במשך שלוש שנים בעבור לימודי תואר ראשון ולא יותר משתי שנות מס בעבור לימודי תואר אקדמי שני.
אדם שקיבל תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים זכאי אף הוא לנקודות זיכוי בהתאם לפקודת מס הכנסה.
 
*הורה לילד נטול יכולת
יינתנו 2 נקודות זיכוי להורה שיש לו בשנת המס ילד משותק, עיוור, מפגר או ילד הסובל מלקות למידה של קשב וריכוז ADD ו/או היפראקטיביות ADHD.
ישנם מקרים שבהם ניתן לקבל את נקודות הזיכוי בגין ילדים הסובלים מבעיות רפואיות גם אם אלה לא נכללו ברשימת הזכאים ע"פ פקודת מס הכנסה. יש לבחון כל מקרה לגופו ולהציג את האישורים המתאימים להגשת הבקשה למס הכנסה. כמו כן יש מקרים שניתן לקבל את נקודות הזיכוי גם במקרה שהילד עבר את גיל 18 אך במקרה זה הקריטריונים לקבלת הזיכוי נוקשים יותר.
באופן עקרוני יש לחדש את הזכאות לקבלת נקודות הזיכוי בכל שנה ושנה אך ישנם מקרים שהזכאות מתבצעת באופן אוטמטי  ע"י מס הכנסה.
 
*פעילות בשוק ההון
בשנת 2003 בעקבות הרפורמה במס, הוטל מס על רווח הון ממכירת ניירות ערך בבורסה, על כן אדם שהיה לו פעילות בשוק ההון משנת 2003 ואילך, קיים סיכוי גדול שמגיעים לו החזרי מס בגין הפעילות בשוק ההון.
זכאות זו יכולה להיווצר בין היתר במקרים הבאים:
פעילות שלא במסגרת בנק אחד (מספר בנקים או ברוקרים)
הפסדים במכירת ניירות ערך במהלך השנה.
הפסד מניירות ערך בשנה אחת ורווחים בשוק ההון בשנים שלאחר מכן.
 
יש לציין, שבמרבית המקרים אין התייחסות לנושא קיזוז הפסדים מצד הברוקר או הבנק, ועל כן במקרה שכזה יש להגיש בקשה מסודרת למס הכנסה.
 
*תשלום מזונות
אדם שמשלם מזונות לילדיו או שנשוי בשנית ומשלם מזונות לגרושתו זכאי לנקודת זיכוי אחת.
 
*עולה חדש
תינתן הטבה במס לעולה חדש במשך 42 חודשים הראשונים לעלייתו.
חלוקת נקודות הזיכוי לחודשים הנ"ל יבוצעו כדלקמן:
1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מ 18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל.
1/6 נקודת זיכוי לכל חודש מ 12 החודשים שלאחריהם.
1/12 נקודת זיכוי לכל חודש מ 12 החודשים שלאחריהם.
 יש מקרים שבהם ניתן לבקש הקפאת נקודות זיכוי לעולה חדש, דבר המאפשר ניצול נכון של נקודות הזיכוי, בשנים בהם יש משמעות לכך, וכתוצאה מכך חיסכון של אלפי שקלים.
 
*יישוב פיתוח
זיכוי במס יינתן לאדם בשיעורים שונים בהתאם ליישוב ולמקור ההכנסה.
מס הכנסה מפרסם בכל שנה ושנה את רשימת היישובים ושעור ההנחה.
 


 
החזרי המס מוצמדים למדד בתוספת של 4% וריבית שנתית, על כן החזר המס הוא מעין תכנית חסכון לשכירים.
 
 
  
 
 שאלון לבדיקת זכאות – (ראה אתר טקסבק)
 
ענו על שאלון קצר, וקבלו מידע לגבי סיכוייכם לקבל החזר מס:
תוצאות און ליין תוך 20 שניות
דף מס' 1
האם בשנים 02-07 שילמת מס הכנסה – כן/לא
 
לשלב הבא
דף מס' 2
האם בין השנים 02-07
(סמן וי לתשובה הנכונה)
עבדת במספר עבודות במקביל בידיעת המעסיקים ללא תיאום מס
החלפת מקום עבודה או לא עבדת חודש אחד לפחות ללא קבלת דמי אבטלה/לידה
עבדת בחו"ל אצל מעביד ישראלי
 
לשלב הבא
דף מס' 3
האם לא זוכת במס במשכורתך בגין
(סמן וי לתשובה הנכונה)
מגורים בישוב ספר/קו עימות
תשלום דמי מזונות
קבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה בשנים 05-06
עליה לארץ/תןשבות חוזרת בארבע השנים האחרונות
היותך הורה לילד לקוי למידה השוהה במסגרת חינוכית מיוחדת
שחרור משירות סדיר בצהל לאחר שנת 2000
 
לשלב הבא
דף מספר 4
(סמן וי לתשובה הנכונה)
האם הגשת בקשה להחזר מס ב-12 החודשים האחרונים
האם בין השנים 03-07 הרווחת וגם הפסדת כספים בבורסה ושילמת מס
האם בין השנים 01-07 הפרשת כספים שלא דרך המשכורת עבור ביטוח חיים/קופ"ג/משכנתא לך ולמשפחתך
האם בין השנים 01-07 תרמת כספים למוסדות ציבור שונים
האם בשנת 02 טיפלת בהורה/ילד נטול יכולת או בין השנים 02-07 מימנת אחזקתו של הורה במוסד רפואי
חשב סיכוייך להחזר
 
 
 
 
 
הסבר על התהליך
 
הירשם באתר, קבל שם משתמש וסיסמא ובאמצעותם תוכל לעקוב אחר הטיפול בבקשתך. הורד את טפסי ההרשמה ושלח אותם אלינו חתומים.
עם הגעת הטפסים אלינו, נחל בהכנת הבקשה ובבדיקה מקיפה של זכאותך.
בסיום הבדיקה נדע בדיוק מהו גובה ההחזר המגיע לך, תוצאות הבדיקה יועברו אליך בדוא"ל ובנוסף תוכל לצפות בהם מחשבונך באתר. לאחר שהבקשה הוכנה, אנו משדרים אותה ישירות למחשבי מס הכנסה ומבקשים ממך להעביר לנו את פרטי חשבון הבנק אליו תרצה לקבל את החזר המס.

מזל טוב..
קיבלת את החזר המס שלך, בשלב זה, נשמח לקבל ממך את התשלום המגיע לנו עבור השירות, בסך 20% מההחזר הכספי שקיבלת לבנק.
 
 
 
 
 
 
 
 


שאלות ותשובות


1.       למה לי לוותר על חלק מהכסף המגיע לי ולבצע ההחזרים דרככם כאשר אני יכול לגשת לרשויות המס ולהגיש דוח בצורה עצמאית?
 
עבור כל שירות אשר חוסך לך זמן וכסף אתה משלם. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לקהל הרחב אין ידיעות מקסימליות לגבי כל ההקלות שיכולות להיות רלוונטיות ושבגינן תוכל לקבל החזר. חברות מסוגנו יודעות לתרגם כל מסמך, אישור וטופס לכספים אשר מגיעים לך ובכך למקסם את גובה ההחזר שתקבל. חברתנו מבצעת בדיקה מקיפה לפני הגשת הדוח המקבילה לבדיקת ההחזר אותה מבצע פקיד השומה. בנוסף, נקודת אור נוספת: השירות מוכר כהוצאה ולכן בשנה לאחר מכן כאשר תגיש דוח נוסף, תוכל לקבל חלק מהכסף ששילמת על שירות זה.
 

 

2.       מרגע שהתחלתי את התהליך, כמה זמן ייקח לי לקבל את כספי ההחזר אלי?
כעיקרון וע"פ פרסומי רשות המס מדובר בתקופה של 90 יום מיום הגשת הדוח או עד 31 יולי לאותה שנה (המאוחר בינהם). יחד עם זאת, לצערנו בעקבות עומסים על פקידי השומה, מתקשה רשות המס לעמוד בזמנים אלה. לעיתים יכול הנישום לחכות אף שנה לכספי ההחזר. נקודת האור בעניין היא שמס הכנסה משלם ריבית על כספי ההחזרים במקרים של עיכובים. בנוסף, יש לקחת בחשבון את זמן הכנת התיק לצורך ההגשה שלו...
 
 

 

3.       האם יש סיכוי כלשהו שאצטרך לשלם למס הכנסה כספים נוספים בעקבות הגשת בקשת החזר המס?

 
מקרה כזה ייתכן רק במידה והנתונים שציינת חסרים או לא מדויקים או במקרה שהגורם אליו פנית לצורך ביצוע ההחזר לא ביצע תפקידו כראוי ולא ביצע בדיקה מלאה לפני הגשת הדוח בשמך. אצלנו, זה לא קורה! 
 
4.       במידה וארצה להגיש בקשה להחזר מס, האם אדרש בשלב כלשהו להתייצב בפני רשות המס לראיון או חקירה?
 
מס הכנסה גובה מס נוסף במידה והנתונים עליהם הצהרת אינם נכונים במלואם. בכדי להימנע מביקור ברשויות המס, אנו ממליצים לציין בדוח נתונים כמה שיותר מלאים וכמה שיותר מדויקים. כך תמנע שאלות מיותרות וצורך לבקר אצל פקיד השומה.
במידה והגשתי וקיבלתי החזר מס, האם זה אומר שמרגע זה ואילך אהיה מחויב בכך? האם זה אומר שמס הכנסה יכול לעקוב אחרי כל הכנסותיי? האם נפתח עלי תיק?
 
הגשת דו"ח להחזרי מס אכן יוצרת פעולת רישום במס הכנסה, אין זה אומר כלל כי "נפתח תיק". יחד עם זאת, הכספים אשר הוחזרו לך הינם שלך ויש להניח כי בכל שנה מגיע לך סכום מסוים, לפיכך רצוי ומומלץ בכדי שלא תאבד זכויותייך על כספך שלך, לבצע החזרי מס בכל שנה עבור שנת המס הקודמת.
 
 
 
 
5.       רציתי לדעת האם זה משנה אם אני נשוי או לא? אם אני מגיש דוח לקבלת החזר מה קורה לגבי אשתי?
 
מרגע נישואיכם מתייחסת רשות המס אליכם כאל "עסק" משותף ולפיכך חובת הדיווח וזכות קבלת ההחזר נוגעת לשניכם. כאשר מבצעים החזר מס יש לקחת בחשבון כי יש להציג את כל האישורים הנדרשים עבור שני בני הזוג. יש לציין כי הגשת הדוחות יכולה לשנות את שקלול גובה המס אשר כל אחד מבני הזוג ישלם.
 
6.       רציתי לדעת איזה אישורים, טפסים, מסמכים אצטרך לאסוף ולהגיש לצורך קבלת החזר מס
 
בנוסף לטופס "החזר מס לשכירים" שהוא טופס רשמי של רשויות המס, תידרש בראש ובראשונה להציג טפסי 106 (ריכוז שכר שנתי), אישורים על ניכויים וזיכויים אישיים כגון אישור על דמי אבטלה ששולמו לך, אישורים על ניכויי מס על קופת גמל וכד', אישור על מקום מגורים (במקרה שמקום המגורים מזכה בהקלה), אישורים רפואיים במקרה של בקשת הקלה בגין מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה וככלל כל אישור שיכול לזכות אותך בהקלה כל שהיא בפני הרשויות
 
7.       אני רוצה לדעת אם בכלל שווה לי להתחיל את כל ההתנהלות לקבלת ההחזר ולצורך כך אני רוצה לדעת מראש כמה החזר מגיע לי? כיצד אוכל לעשות זאת?
 
לצורך חישוב ההחזר עליך יהיה להציג את מרב הפרטים וכן מסמכים לגבי ההכנסה השנתית ולגבי כל סעיף אשר יכול לזכות אותך בהחזר. לאחר שבידיך הנתונים הללו תוכל לבצע חישוב באמצעות מחשבון המס הנמצא באתר או דרך מחשבון המס באתר מס הכנסה. לחלופין, כיוון שאיננו גובים דמי פתיחת תיק, תוכל להתחיל בתהליך רישום לשירות החזר מס וממילא אנו נבצע את הבדיקה הזו לפני הגשת הדוחות למס הכנסה.
 
8.       פנו אליי מחברה להחזרי מס והציעו לי לטפל בהחזרי מס שלי תמורת עמלה, אך אני מתלבט האם לא כדאי לי לעשות את התהליך באופן עצמאי?
 
אתה בוודאי יכול לפנות באופן עצמאי לרשויות המס, אך לא תוכל לדעת בוודאות מה החזר מס שמגיע לך, והאם תקבל החזר מס אופטימלי עבורך או תמצא חייב במס נוסף. ברוב המקרים חברות מסוג זה מצדיקות את העמלה שהן גובות.
 
 
 
טיפים ותכנונים
 

 


*הוצאות המוכרות לשכיר
בניגוד לדעה הרווחת גם שכירים יכולים לדווח על הוצאות מוכרות במס הכנסה.
בין היתר ניתן לדווח על הוצאה בגין ספרות מקצועית, השתלמות מקצועית, תשלום לחבר ללשכה/רשיון ייצוג, עבודה מהבית, ריבית משכנתא, הוצאות הכרוכות להכנת הדוח השנתי למס הכנסה.
פירוט על כך עיין בקטגוריה – "חישוב מס הכנסה" באתרנו.
*קבלת הפרשי שכר, מענקים, דמי פדיון חופשה
 ניתן לבקש פריסה לצורך חישוב מס המס עבור קבלת הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה (הפריסה תתבצע ע"פ הוראת החוק). משמעות הדבר שניתן לבצע חלוקה של ההכנסה למס' שנים דבר אשר במרבית המקרים יגרום לחסכון מס.
 
*הפסד עסקי לעצמאי שהפך לשכיר
הפסד עסקי משנים קודמות ניתן היה לקזז רק כנגד הכנסה מעסק או משלוח יד ועל כן עצמאי שהפך לשכיר לא היה יכול לקזז את ההפסד העסקי משנים קודמות כנגד הכנסה ממשכורת.
לאחר התיקון ניתן באופן עקרוני לקזז הפסד עסקי מהעבר כנגד הכנסה ממשכורת.
יש לציין שיש מגבלות בחוק על קיזוז הפסד עסקי משנים קודמות כנגד הכנסה ממשכורת ויש כמובן לעמוד בתנאים ע"פ הוראת החוק.
המשמעות של קיזוז הפסדים היא חסכון אדיר במס.
*החזר מס לפורשים מעבודה
עובדים שכירים שפורשים מעבודתם ויוצאים לגמלאות זכאים לפיצויי פיטורין ובמקרים מסוימים גם למענקים אחרים שעבורם עקרונית יש לשלם מס הכנסה.
חוק ממס הכנסה מאפשר לבצע תכנוני מס רבים תוך התייחסות לתשלומי הפנסיה בעתיד על מנת להקטין באופן משמעותי את החבות במס.
על כן יש אפשרות לבצע תכנוני מס רבים בגין פיצויי פרישה. כמו כן בשנת הפרישה, עקב שיטת החישוב הנהוגה בישראל וסיבות אחרות, סיכוי גבוה מאד שהנך זכאי להחזר מס.
 
*קבלת פיצויי פיטורין/ מענק פרישה
עובד המקבל פיצויי פיטורין / מענק פרישה ינוכה מס במקור בגין אותם תשלומים. ברבות המקרים ניתן לבצע תכנוני מס שונים אשר באמצעותם ניתן להוריד את נטל המס ולגרום לחסכון במס.
ע"פ חוק מס הכנסה, סכום הפיצויים הפטור הינו משכורת חודשית אחת X שנות וותק או 10,500 ₪ X שנות וותק הנמוך מבניהם.
כל סכום שמשולם לעובד מעבר לתקרת הפטור האמור, חייב במס.
 
*תכנוני מס אשר יגרמו לחסוך במס על מרכיב הפיצויים החייבים
בתנאים מסוימים ניתן לבקש פטור מוגדל עד ל 150% מהמשכורת לחישוב הפיצויים X שנות וותק (ע"פ מגבלות החוק).
פריסת הפיצויים: ע"פ פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס את סכום הפיצויים החייבים במס ע"פ מס' שנים קדימה או לאחור.
פריסה קדימה –  עדיפה לעובד במקרים רבים ובמיוחד אם לאחר הפרישה יש צפי לאי עבודה או לירידה בהכנסות לעומת רמת השכר שלפני הפרישה. פריסה קדימה, מחייבת את העובד להגיש דוח שנתי למס הכנסה. כל 4 שנות עבודה מזכות בשנת פריסה אחת, אך לא ניתן לפרוס את הפיצויים החייבים ליותר משש שנים. שנת הפריסה הראשונה היא שנת הפרישה אך עובדים שפרשו החל מחודש אוקטובר יש אפשרות לדחות את שנת הפריסה הראשונה לשנה שלאחר מכן. עקב שינויים במדרגות המס פריסת הפיצויים החייבים לשנים קדימה מאד כדאית.

פריסה אחורה – ניתנת האפשרות לפרוס את הפיצויים אחורה אך יש לבחון את כדאיות הדבר. פריסה לאחור יכולה להיות לא מומלצת שכן החישוב יעשה ע"פ מדרגות המס של השנים הקודמות יותר. פריסה לאחור יכולה גם כן להיות כדאית לאדם שבשנים הקודמות רמת השכר שלא היתה נמוכה יותר או שלא עבד חלק מחודשי השנה.
רצף זכויות פיצויים –  דוחה למעשה את אירוע המס, משמעות הדבר שהעובד דוחה  את קבלת פיצויי הפיטורין ובעתיד יראו בו כמו שקיבל את הפיצויים ממעבידו האחרון בעת פירשתו. יש לעמוד את  התנאים לרצף זכויות הפיצויים ע"פ תקנות מס הכנסה.
רצף קצבה הינו השארת כספי הפיצויים בקופת גמל לקצבה ועל כן לא ייחשבו כחלק ממענק הפרישה, אזי לא יחייבו במס. יש להודיע למס הכנסה שכספי הפיצויים יועדו לקצבה. 
 

ביטוח רכב הפניקס